--> */ ?>

същността на изследването

„ТОП ИКТ Работодател“ изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Проучването откроява предпочитаните работодатели в сферата и очертава водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

Ангажираност на служителите
Степен на интегриране на стратегии за развитие в организацията
Удовлетвореност на служителите

Известни са победителите за 2017 година

ACCEDIA e „ТОП ИКТ Работодател“ на 2017 г. Второто място в тазгодишното издание на проекта „ТОП ИКТ Работодател” си поделиха две компании. Това са фирмите TINQIN и QUESTERS. Трета позиция в крайното класиране заема SAP LABS Bulgaria. Останалите победители в инициативата на JobTiger и ICT Media по категории са:

още

Организатори:

Със съдействието на:

Партньори: